de omgeving van het Eerste Gesticht >

Het Eerste Gesticht staat in een kaal landschap. Eerst was hier alleen veen en moeras. Maar de bewoners van de gestichten, moeten eten. En daar moeten ze helemaal zelf voor zorgen.

De veengronden worden afgegraven om het land klaar te maken voor de landbouw. Er worden boerderijen gebouwd en overal zijn mensen aan het werk op de velden om aardappelen, rogge en haver te verbouwen.

Catootje staat graag bij de poort aan de voorkant van het Eerste. Wanneer je die uitgaat, kom je op de weg die naar de landerijen loopt. Ze mag die poort niet zomaar door. Er is een portiershuisje met een veldwachter die erop let dat je niet stiekem wegglipt. De veldwachter is streng. Als je kattenkwaad uithaalt, sluit hij je voor straf in zijn portiershuisje op.

Buiten de poort liggen ook de werkplaatsen: er is een smederij en een wagenmakerij.

En een eindje verderop staan de kerken: een rooms-katholieke kerk en een Nederlands Hervormde kerk. Catootje moet er iedere zondag heen.

 

omgeving1
omgeving2
omgeving3