WO II en de penitentiaire beginselenwet van 1954

De Tweede Wereldoorlog duurt van 1940 tot 1945.

De Duitsers houden Nederland bezet en sluiten iedereen op die zich daartegen verzet. Onder de verzetsmensen bevinden zich politici, rechters en hoogleraren. Zij komen in de Nederlandse gevangenissen met het cellulaire systeem in aanraking. Zo ondervinden zij zelf hoe onmenselijk dit systeem was.

Na de oorlog zorgen zij ervoor dat er een commissie wordt ingesteld om te onderzoeken wat er allemaal zou moeten veranderen in de gevangenissen.

1

Een nieuwe gevangeniswet

In 1954 wordt er een nieuwe wet aangenomen: de Penitentiaire Beginselenwet. In deze wet zijn de rechten van een gevangene geregeld. Dankzij de Beginselenwet heeft iedere gevangene voortaan recht op sport, onderwijs, bibliotheekbezoek, arbeid, recreatie, sociaal werk en reclassering (hulp bij terugkeer in de maatschappij).

 

Ook kan er niet meer zomaar iemand helemaal alleen

worden opgesloten.

2
Tegenwoordig zijn er verschillende soorten gevangenissen: gesloten, open en halfopen inrichtingen. In een gesloten gevangenis worden mensen opgesloten die gevaarlijk zijn en die goed bewaakt moeten worden. In een halfopen gevangenis zitten gevangenen die niet gevaarlijk zijn voor anderen en die ook niet zo snel zullen vluchten. Zij mogen buiten de poort werken, bijvoorbeeld in de groenvoorziening. In een open gevangenis zitten gevangenen die hun straf er bijna op hebben zitten. Deze gevangenissen zijn bedoeld om hen langzaam te laten wennen aan het vrij zijn. De gevangenen werken door de week voor een baas en mogen in het weekend op verlof.
3
Er zijn gevangenissen voor mannen en voor vrouwen. In een vrouwengevangenis gaat het er een beetje anders aan toe dan bij de mannen, bijvoorbeeld in de omgang met de kinderen. Kinderen van een moeder die gevangen zit, kunnen tot 6 maanden na hun geboorte bij de moeder blijven. Oudere kinderen kunnen soms blijven slapen. Eind 2011 waren er in Nederland ± 13.000 gevangenen, dat is 5000 meer dan in 1990. Ongeveer 8 % van het totaal aantal gevangenen is vrouw.

De gemiddelde strafduur is ongeveer twee jaar.

 

 

4