Tuchthuizen

Dirck Volckertszoon Coornhert

De voorlopers van de gevangenis ontstaan rond 1600, ze worden 'tuchthuizen' genoemd.

Tuchthuizen zijn verzonnen door Dirck Volckertszoon Coornhert. Hij schrijft in 1587 een boek over het opnieuw opvoeden van misdadigers. In plaats van ze op het schavot te straffen, kunnen ze beter een vak leren. Dan kunnen ze werken en hoeven ze niet meer te stelen.

1

Het rasphuis en het spinhuis

Het eerste tuchthuis wordt in 1595 in Amsterdam geopend. Er wordt hard gewerkt.

Mannen moeten tropisch hout raspen. Dat hout wordt gebruikt om stof mee te verven. Het mannentuchthuis wordt 'het rasphuis' genoemd. Vrouwen moeten wol spinnen. Al snel heet het tuchthuis voor vrouwen 'spinhuis'.Er zijn geen aparte tuchthuizen of gevangenissen voor kinderen. Zij zitten gewoon tussen de volwassenen en moeten net zo hard werken.

2

Het tuchthuis biedt een werkstraf in plaats van een lijfstraf.

Na het eerste tuchthuis in Amsterdam komen er in heel veel steden tuchthuizen.

Het is de tijd van de VOC, Nederland wordt rijk van de handel. Met het werk in de tuchthuizen wordt veel geld verdiend en het maken van winst wordt al snel belangrijker dan de heropvoeding van misdadigers. De goede bedoelingen van Coornhert worden jammer genoeg al snel vergeten.

3