de schout, schepenen en het cachot

In de tijd van Dirck speurt de schout (tegelijkertijd een soort burgemeester én hoofd van de politie) een misdadiger op. Iemand die van een misdaad wordt verdacht, komt in afwachting van zijn verhoor en berechting in het cachot terecht. Een cachot is een soort tijdelijke gevangenis. Het is een vochtig, donker hol, bijvoorbeeld in de kerkers van een burcht of op een zolder van een stadhuis. Je krijgt er water en brood, als je meer of beter eten wil, moet je daar zelf voor betalen.
1

Het 'scherp verhoor'

Vóór een verdachte kan worden gestraft, moet hij hebben bekend. Eerst wordt hij verhoord. Wil iemand niet bekennen, dan kan hij gemarteld worden. Dat heet het 'scherp verhoor'. Dit mag alleen bij ernstige misdaden, zoals moord of verkrachting. Het martelen gebeurt door de beul. Er worden duimschroeven aangedraaid, of het 'vuur wordt aan de schenen' gelegd. De bekentenis geldt alleen, als de verdachte zonder marteling herhaalt dat hij schuldig is.

2

De bekentenis en de strafeis

Als een misdadiger bekend, wordt zijn bekentenis door de schout voorgelezen. De schout is ook degene die de straf bedenkt. Belangrijke burgers (de schepenen) vellen het vonnis en stellen de straf vast.

Er zijn verschillende straffen: een geldboete, een schandstraf, een lijfstraf, verbanning of de doodstraf.

Er is dus geen gevangenisstraf zoals nu!

3