1
2
3
 

Door de eeuwen heen met gaius > Lang geleden werd Gaius van Veenhuizen vervloekt. Hij zit al eeuwenlang in een geheime cel. In de afgelopen eeuwen is Gaius bevriend geraakt met verschillende gevangenen. Die hebben geprobeerd om hem te helpen. Ze hebben Gaius ook van alles verteld over de straffen uit hun tijd. Hieronder neemt Gaius je in vogelvlucht mee door eeuwen.

Klik op een regel voor meer informatie.

Kijk bij de vriend zelf voor meer informatie van dat tijdperk. Daar kom je via de navigatiebalk links of klik op een van de portretten aan de rechterkant van deze pagina.

 

Vaderlandse geschiedenis Jaar

Geschiedenis van het gevangeniswezen

en Veenhuizen 

1600 1 Er zijn tot ca. 1850 geen gevangenissen, zoals nu, maar dood-, lijf- en schandstraffen
1587 2 Coornhert schrijft een boek over het opvoeden van misdadigers
1595 3 Eerste tuchthuis wordt in Amsterdam geopend
Oprichting V.O.C. 1602 4 In het rasphuis wordt hout geraspt dat de V.O.C. vanuit Brazilië naar Nederland brengt
Begin van de Franse Tijd 1795 5-2 Franse wetten worden in Nederland ingevoerd
 1809 6 Invoering van het eerste landelijke Wetboek van Strafrecht
1810 7 Napoleon voert de strengere 'Code Pénal' in, het Franse Wetboek van Strafrecht
Einde van de 'Franse tijd' 1813 8 'Het 'Gesel- en Worgbesluit' wordt aangenomen
Koninkrijk der Nederlanden  1814-1914 9

Prins Willem van Oranje wordt Koning Willem I

1818 10 Generaal van den Bosch richt de Maatschappij van Weldadigheid op
1823 11 Oprichting van het Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen, voorloper van de Reclassering
1823 12 Bouwjaar van de gestichten in Veenhuizen
1833 13 In Rotterdam komt de eerste Nederlandse jeugdgevangenis
  1850 14 Invoering van het 'cellulaire systeem'
  1851 15 Het 'Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen' richt een strafkolonie voor kinderen op
  1854 16 Afschaffing van lijfstraffen, behalve de doodstraf, na stemming in de Eerste en Tweede Kamer
  1859 17 De Maatschappij van Weldadigheid komt in geldproblemen
1860 18-2 Laatste keer dat de doodstraf in Nederland is uitgevoerd
1870 18-2 De doodstraf en het geselen worden officieel afgeschaft
1875 20 Veenhuizen gaat over naar het ministerie van Justitie
1886 21 Invoering van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht
1886 22 Door een wetsverandering worden de gestichten Rijkswerkinrichting
1900 23 Bouw van twee gevangenissen en ambtenarenwoningen met 'stichtelijke spreuken'
Invoering van de Kinderwetten 1905 24 Onderdeel van de 'Kinderwetten' is de 'Strafrechtelijke Kinderwet'
Eerste Wereldoorlog 1914-1918 25 1918: Noodwet gevangenis wordt ingevoerd
1928 26 T.B.R.-stelling: de 'Psychopatenwetten'worden aangenomen
Tweede Wereldoorlog 1940-1945 27 Verzetsmensen worden door de Duitsers in Nederlandse gevangenissen opgesloten
Wederopbouw van Nederland

1945-1960

28 Door steeds betere zorg komen er minder bedelaars en landlopers naar Veenhuizen
  1945-1952 29 Bijzonder strafrecht: de doodstraf wordt tijdelijk weer ingevoerd
  1954 30 Invoering van de Penitentiaire Beginselenwet voor het Gevangeniswezen
Groei criminaliteit in Nederland 1980-2000 31 Groot cellentekort
  1984 32 Veenhuizen wordt vrij toegankelijk
1988 33 T.B.R. wordt T.B.S.
2000 34 Elektronisch Toezicht/detentie wordt ingevoerd
2004 35 Invoering meerpersoonscel
2007 36 Modernisering van het Gevangeniswezen, daarmee veranderingen voor de gevangenissen van Veenhuizen
2009-2014 37 Invoering van het Masterplan Gevangeniswezen
 2013  38-2 Grote bezuinigingen in het Gevangeniswezen. Sluiting van een aantal gevangenissen is voorgenomen.

 

 

?

 

Wat zal de toekomst brengen op het gebied van straf? Strengere en langere gevangenisstraffen?

Alternatieve straffen of commerciële gevangenissen?

De tijd zal het ons leren...